fredag den 10. februar 2012

Medafhængighed

Medafhængighed

Paprødvin og afprøvede kanyler
Tomme plastposer der vrider sig om sofabordben
Spørgsmål, der forgriber sig på rationalitet
med manipulation og skjulte dagsordener herskende
i ubevidstheden hos både dig og mig

Råb om hjælp ekkoer
over gamle journaler og bilag
markerer systemfejl så store
som hjemmets omsorgssvigt

En uomgængelig, betingelsesløs kærlighed
korrumperes langsomt af en kamp
for menneskelig ligeværdighed :
Egoismens kvalme lugte vælder frem
i kampe om værdien af min paradigmiske valgret
contra din.

Pandemisk blander rygter sig med myter
til familierådslag(t)ning og breder sig omkring gulnede og nikotinskæve
gulvbrædder
Det, der pulserer er ikke cigeratglød
men fundament for selvstændigt liv
og mental sundhed.

Jeg beskylder dig ikke for ondskab
men for svaghed, for inkonsekvens, for ansvarsløshed.
Jeg anklager dig ikke for ubetænksomhed
men for manglende disciplin og selvrespekt.
Vi andre er nødt til at møde verden,
sådan som den står
Modsat dig
hvis verden udelukkende står
som funktion af drømmen om
paprødvin.

1 kommentar: