lørdag den 27. september 2008

Om Tankens Sprog

Forestil Dem, at det er muligt at skabe et menneske, der fra fødslen er spærret inde i et helt mørkt kammer, hvor der overhovedet intet lys er. Subjektet er tilsluttet diverse redskaber og værktøjer, der gør at det ikke bliver sultent eller tørstigt. Det bliver ikke koldt eller varmt, men holder en temperatur lige over 37 grader. Der er naturligvis helt stille i kammeret. Nu kommer det lidt sværere: subjektet svæver over jorden, sådan at der er intet, der rører dets hud.

Opsummeret har subjektet ingen sanselige perceptioner overhovedet; de basale behov er opfyldt og subjektet er ved bevidsthed.
Hvis vi så forestiller os, at vi kan tilslutte et apperatur (stadigvæk uden at give subjektet nogen form for perception), der kan aflæse eller -høre hvad subjektet tænker.

Når vi mennesker tænker, sker det med en blanding af sansnings- og følelsassociationer, føles det som - især når vi tænker over, hvordan vi tænker. Nogle mennesker tænker meget visuelt, nogle meget sprogligt, andre i følelser. Men hvis man fjerner de sansninger - hvad har vi så at tænke med?

Det naturlige svar er følelserne - men i ovenstående tankeeksperiment, virker det irrationelt at subjektet skulle udvikle følelser. Der er ingen nødvendighed af følelser og i følge evolutionsteorien, udvikler man ikke noget, man ikke har behov for.
Ergo ville følelser også være udelukket for subjektets tankevirksomhed.

Det spændende spørgsmål er så, hvad tænker subjektet med?

- Mathias H. Andersen

1 kommentar: